top of page

                                             

Ś l ą s k a   S c e n a   K a m e r a l n a 

Ramy współpracy z  zespołami teatralnymi, muzycznymi i solistami 

 

1. Śląska Scena Kameralna jest prywatną salą koncertową i teatralną działającą bez dotacji publicznych, dostępną i     przeznaczoną dla niezależnych artystów – wykonawców.

 

Warunki generalne

 

Do współpracy ze Śląską Sceną Kameralną zapraszani są  artyści identyfikowani jako twórcy i odtwórcy instrumentalnej i wokalnej muzyki klasycznej, opery, operetki i jazzu oraz artyści teatralni i ich zespoły.

Organizator i fundator Śląskiej Sceny Kameralnej jest spółką prawa handlowego i nie planuje działań deficytowych co oznacza, że spektakle i koncerty mają bilansować się w ramach sprzedaży biletów i reklam. Klauzulą nie będą objęte działania edukacyjne na rzecz dzieci.

 

Procedura wynagrodzenia występujących zespołów i solistów. 

1.Rozliczenia wg algorytmu:  

 • wpływy z biletów – przykładowo: 300 miejsc x 100 zł. – 30 000 zł.

Minus 

 • Koszty organizatora w tym -  marketing (Akcja promocyjna – plakaty, spoty radiowe, działania w sieci etc), koszty dystrybucji biletów, koszty eksploatacji i obsługi sali.

 • Rider techniczny (w tym instrumenty muzyczne, scenografia, oświetlenie nagłośnienie i transport.)

2. Kalkulacja wynagrodzenia i kosztów poniesionych przez organizatora stanowi załącznik do umowy z występującym zespołem.

3. W szczególnych wypadkach organizator może przewidzieć wynagrodzenie gwarantowane.

4. Umowa z wykonawcą będzie zawierać formalną gwarancję zapłaty wynagrodzenia wynikającego z umowy.

Do każdej oferty koncertowej lub spektaklu prosimy załączyć aktualny rider techniczny w celu skalkulowania kosztów.

Oferty prosimy przesyłać na sskameralna@gmail.com

                                               

Świadczenia dodatkowe organizatora Śląskiej Sceny Kameralnej

      1. ​Nocleg z kolacją dla zespołu w hotelu **** 

        2.Organizacja widowni: dystrybucja biletów przez platformę e-bilet, recepcja widzów, szatnia, bufet w przerwach jeżeli są              przewidziane.

       3.Restauracja, bar i kasyno czynne przed i po koncercie, otwarte dla uczestników koncertu
.                                                                              

Opis techniczny miejsca występu:

       Scena – wymiary 8/5 m2   

 1. Oświetlenie i nagłośnienie realizuje firma zewnętrzna 

 2. Zaplecze: garderoby –  nad sceną – dostęp schodami lub windą.

 3. Parking podziemny lub naziemny

Kierownictwo

Dyrektor – Katarzyna Przedpełska, menadżerka kultury, pełnomocniczka fundatora Śląskiej Sceny Kameralnej.
Lokalizacja

 •  ŚSK znajduje się na granicy Katowic, Chorzowa i Siemianowic, w obrębie Parku Śląskiego – największego miejskiego zespołu rekreacyjnego w Polsce w sąsiedztwie **** hotelu Park Inn by Radisson i Kasyna sieci Cassinos Poland.

 • Budynek zaprojektowany przez Pracownię Projektową Indo (architektura) i  zespół -  Prof. Tadeusz Kamisiński i Dr Marcin Zastawnik – AGH (akustyka).

 • Ilość miejsc na widowni: 300 do 400 w zależności od ustawienia foteli i sceny. 

 • Potencjalna publiczność to mieszkańcy największej aglomeracji w tej części Europy – populacja > 2,5 mln.

 • Osoby przyjezdne – goście **** Hotelu Park Inn by Radisson Katowice.

IMG_1636.jpeg
bottom of page