top of page

                                                        AKREDYTACJE MEDIALNE

O akredytację medialną mogą ubiegać się fotoreporterzy i dziennikarze reprezentujący media, a także osoby prowadzące strony internetowe/blogi/portale/media społecznościowe cieszące się popularnością wśród internautów i dużą ilością codziennych odsłon.

Warunkiem uzyskania akredytacji jest wcześniejsza publikacja artykułu/postu dotyczącego danego koncertu, przygotowana na podstawie materiałów prasowych lub informacji znajdujących się na stronie ŚSK, którą należy udokumentować i dołączyć do informacji zawartych w mailu (w postaci pliku, linku itp.).

 

Osoby zainteresowane mogą ubiegać się o dwa rodzaje akredytacji:

  • PRASA (pozwalającą na uczestniczenie w koncercie i przygotowanie z niego relacji prasowej)

  • FOTO (umożliwiającą wejście na teren imprezy z profesjonalnym aparatem fotograficznym i wykonywanie zdjęć przy jego użyciu / umożliwiającą dokonania przez telewizję rejestracji fragmentów wydarzenia).

  • UWAGA! Osoby nieposiadające akredytacji FOTO nie mogą wnosić na teren klubu profesjonalnego sprzętu fotograficznego/nagrywającego.

 

Informacje potrzebne do udzielenia akredytacji proszę wysłać na email sskameralna@gmail.com:

1. Podaj datę koncertu, na który chcesz uzyskać akredytację.

2. Podaj nazwę zespołu/artysty grającego tego dnia.

3. Podaj nazwę redakcji, którą reprezentujesz.

4. Podaj liczbę osób, które ubiegają się o akredytację (możemy przyznać tylko po jednej akredytacji każdego rodzaju dla danej redakcji), imię i nazwisko tych osób, rodzaj akredytacji, o jaką się ubiegają, numer telefonu do każdej z nich do późniejszego ewentualnego kontaktu, numer legitymacji prasowej (jeśli ją posiadają) oraz adres e-mail, na który będziemy mogli przesłać decyzję o przyznaniu akredytacji bądź odrzuceniu zgłoszenia.

5. W do wiadomości należy dołączyć linki  publikacji artykułu lub postu w mediach społecznościowych dotyczącego koncertu, na który chcesz uzyskać akredytację.

6. Do wiadomości należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych:

WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH DLA POTRZEB NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI PROCESU REKRUTACJI ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (RODO)

UWAGA! 

WYSŁANIE WNIOSKU NIE JEST RÓWNOZNACZNE Z OTRZYMANIEM AKREDYTACJI, A ŚSK ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODMOWY PRZYZNANIA AKREDYTACJI BEZ PODANIA PRZYCZYNY.

 

 

bottom of page